Cetak

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon untuk menjadi calon Ketua Umum PB ABTI adalah sebagai berikut :

1.  Calon Ketua Umum pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai Ketua Umum Pengda ABTI atau masyarakat olahraga.

       2.      Pengurus Provinsi/Daerah hanya boleh merekomendasikan / mengusulkan 1 nama calon Ketua Umum  PB ABTI dan harus ditanda tangani oleh Ketua Umum Pengurus Daerah ABTI.

     3.     Calon Ketau Umum adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Identidas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

       4.     Calon Ketua Umum tidak terkait partai politik atau sebagai pengurus organisasi partai politik (non  partisipan).

       5.     Calon Ketua Umum tidak sedang menjalani proses pidana.

       6.     Calon Ketua Umum membuat “Surat Pernyataan” masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- sebagai berikut :

    -  Kesedian, kesiapan dan kesanggupan yang bersangkutan sebagai Calon Ketua Umum;

    -   Kesedian untuk memperkenalkan diri, memaparkan visi dan misinya sebagai calon Ketua Umum PB. ABTI masa bakti 2018-2022 dihadapan Sidang Pleno Munaslub ABTI Tahun 2018.

    -   Mematuhi, mentaati dan menjalankan AD dan ART ABTI

    -   Kesedian dan kesiapan waktu sebagai Ketua Umum PB ABTI

    -   Surat pernyataan dilampiri :

      a.     Riwayat hidup singkat .

      b.     Surat keterangan dikter yang menyatakan berbadan sehat.

      c.      Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluaraga

      d.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

    e.     Surat Keteranga bebas narkoba dan BNN/BNP.